ارسال فرم تعمیرات

جهت ارسال شرح خرابی دستگاه خود ، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا اسرع وقت کارشناسان مجرب ایریکام به درخواست شما پاسخ دهند:نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

نوع دستگاه:

شرح خرابی :نظرات کاربران
ارسال نظر